Het laatste trucknieuws, rechtstreeks van de snelweg.

maandag 2 juli 2018

Van Veldhoven maakt werk van economie zonder afval

Van Veldhoven maakt werk van economie zonder afval
De tijd van spullen maken, gebruiken en vervolgens weggooien en verbranden is voorbij. Nederland werkt hard om in 2050 een economie zonder afval te zijn: een circulaire economie. Continu hergebruik van grondstoffen biedt grote kansen voor het bedrijfsleven en helpt bovendien om de Nederlandse klimaatdoelen te halen.
Lees verder

Minister sluit akkoord voor veiliger Schiphol
Minister Cora van Nieuwenhuizen en de luchtvaartsector hebben een overeenkomst gesloten om de veiligheid op Schiphol te verbeteren. Kern van het convenant 'Veiligheidsverbetering Schiphol' is dat de sector komt tot een integraal veiligheidsmanagementsysteem op de luchthaven. Ook de verbetering van het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen door de Inspectie Leefomgeving en Transport is in de overeenkomst vastgelegd.
Lees verder

Partijen bundelen krachten voor duurzaam vliegen
Verschillende partijen uit de luchtvaartsector hebben de krachten gebundeld voor electrisch vliegen. In het General Aviation e-platform Duurzaam Vliegen willen de partijen samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en onderwijsinstellingen duurzame vormen van vliegen stimuleren en waar mogelijk versnellen.
Lees verder